Hindeloopen - Workum

Deze paal aan de Oosterdijk is op twee plaatsen gebroken en niet zo best gerepareerd, op de breuk zijn al stukjes uit de paal. De tekst op ene kant van de paal is SPQH en 1782. SPQH staat voor Senatus Populus Que Hindelopiensis; wat zoveel betekent als regering en volk van Hindeloopen. Aan de andere kant de tekst SPQW, voor de Workumse variant. Mensen die ooit Rome hebben bezocht kennen de afkorting vast van de putdeksels aldaar: SPQR. Overigens is de paal na de reparatie verkeerd om neergezet.
Aan de Lieuwe Klazes laene. Dit is een vernieuwde paal, in 1972 gemaakt naar het origineel (hieronder).
En de derde paal, mooi beschilderd, vinden we voor het museum in Hindeloopen aan de Dijkweg 1

De palen zijn getooid met de wapens van Workum en Hindeloopen.